fbpx
VICENTRA | Polityka prywatności
637
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-637,tribe-no-js,tribe-bar-is-disabled,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Polityka prywatności Gabinetu Vicentra

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Gabinetu Vicentra ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Gabinetu Vicentra.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Gabinetu Vicentra jest Marta Koniarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą e:Exq Marta Koniarska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
ul. Lipowa 2B/16, 81-572 Gdynia, NIP: 5862289113, REGON: 222057301, adres poczty elektronicznej:
biuro.exq@gmail.com – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Gabinetu Vicentra.
1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Gabinet Vicentra, Usługa) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w
Regulaminie Gabinetu Vicentra dostępnym na stronie Gabinetu Vicentra.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Gabinecie Vicentra.
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

 1. zawarcie i realizacja Umowy o świadczenie Usługi lub Umowy Sprzedaży
 2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 3. przetwarzanie zapytań wysyłanych poprzez formularz kontaktowy.
 4. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie.
 5. analiza statystyczna wyników.
 6. dochodzenie należności i rozstrzyganie roszczeń wynikających z Umowy takich jak
  reklamacja.

2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Gabinetu Vicentra:

1. w przypadku Klienta, który korzysta w Gabinecie Vicentra z możliwości zakupu produktów i
wybiera sposób dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki (operatorzy pocztowi i kurierzy) na zlecenie Administratora.
2. w przypadku Klienta, który korzysta w Gabinecie Vicentra ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności (operatorzy systemów płatności i banki).
3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe podmiotom świadczącym usługi księgowe
(biuro rachunkowe) Gabinetu Vicentra.
4. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe organom państwowym uprawnionym do otrzymania danych osobowych Klientów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów
korzystających z Gabinetu Vicentra: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu
kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku
Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo
nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i
realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi w Gabinecie Vicentra. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Gabinetu Vicentra oraz w Regulaminie Gabinetu Vicentra.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Gabinetu Vicentra danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji
umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku
przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).
3.3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania
oraz żądania ich usunięcia.
4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w
zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu
marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
4.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem
poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

Pliki Cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (vicentra.pl) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Top